Update vervanging coupure Brugstraat

Gepubliceerd op 14 januari 2021

Vandaag start de gemeente Zutphen met de vervanging van coupure Brugstraat, bij het IJsselpaviljoen in Zutphen. De werkzaamheden maken onderdeel uit van de tweede fase van het project ‘Rivier in de stad’ (RIDS) van de gemeente Zutphen.

Een coupure is een doorgang in de waterkering die tijdens hoogwater gesloten kan worden. Deze bestaat nu nog uit één rij stalen schotten. De nieuwe coupure wordt aangesloten op de huidige hoge waterkering, die bovengronds zichtbaar is als een gemetselde rode muur. De stalen schotten worden vervangen door aluminium exemplaren.

Werkzaamheden coupure Brugstraat Zutphen

De coupure wordt ook dubbelkerend gemaakt en daarmee nog beter beschermd. Dat wil zeggen dat we geen één, maar twee rijen met schotbalken van een hoogte van ongeveer 1 meter plaatsen.

Het project wordt aangestuurd door de gemeente Zutphen, in nauwe samenwerking met het waterschap. Aannemer Platenkamp uit Borne voert de werkzaamheden uit. Uiteraard ligt er ook een actieplan klaar voor het geval er tijdens de werkzaamheden hoogwater komt. Naar verwachting is het project over drie maanden afgerond. Ga gerust eens kijken, maar houd gepaste afstand tot de werkzaamheden.

Vragen over het project?

Heeft u vragen over het werk aan de waterkering? Neem dan contact op met Gerrit Franken van de gemeente Zutphen. Hij is bereikbaar op (06) 53 16 74 13 of via de mail: g.franken@zutphen.nl