Zoeken

Versterking IJsselkade bij IJsselpaviljoen

Gepubliceerd op 24 juni 2022

In Zutphen zijn we vorige week gestart met het versterken van de IJsselkade bij het IJsselpaviljoen in Zutphen. Deze dijkversterking is een onderdeel van ons Hoogwaterbeschermingsprogramma (landelijk programma om de keringen langs de zee en de grote rivieren op orde te brengen en te houden.) (HWBP (hoogwaterbeschermingsprogramma)) en van het programma ‘Rivier in de Stad’ van de gemeente Zutphen. De dijkversterking draagt bij aan waterveiligheid voor de stad en haar inwoners en bedrijven, nu en later.

Werken aan de IJsselkade

Samenwerking met gemeente

De dijkversterking is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen de gemeente Zutphen en het waterschap. Het waterschap voert op verzoek van de gemeente Zutphen deze dijkversterking eerder dan eerder gepland uit.  De schop hoeft maar één keer de grond in zodat de overlast voor de omgeving beperkt blijft.

Werken aan de IJsselkade 2

Mooi en duurzaam

Bij dit project is ook aandacht voor de toegevoegde waarde voor de omgeving en duurzaamheid. Voor het versterken van de dijk worden oude basaltstenen gebruikt. Deze stenen zijn gevonden in een oude kademuur bij eerdere werkzaamheden. De uitstraling van deze blokken is veel mooier dan de betonstenen die normaal gesproken worden gebruikt en hergebruik van deze blokken is circulair.

De werkzaamheden worden naar verwachting eind juli afgerond.