Vervanging coupure Brugstraat

Gepubliceerd op 25 november 2020

Begin januari gaat de gemeente Zutphen een deel van de waterkering op de IJsselkade vervangen. Zij doen dit samen met ons waterschap. Met de vervanging is de hele IJsselkade in de toekomst beter beschermd tegen hoogwater.

Tijdens de herinrichting van de IJsselkade in 2017-2018 is de waterkering vanaf de Bult van Ketjen tot de Brugstraat vervangen. Nu is het laatste deel van de kering aan de beurt. Het gaat om de coupure ter hoogte van de Brugstraat. Dit is het deel van de waterkering bij de ingang van de oude Havenstraat. Een coupure is een doorgang in de dijk voor de weg. Als er een overstroming of hoogwater dreigt, maken we de coupure dicht met schotbalken.

Open voor verkeer

In januari start eerst de sloop van de oude coupure. Daarna komt er een nieuwe damwand met beton omheen. Een grote kraan drukt de damwanden in de grond. Dit gebeurt trillingsarm. Toch brengt het werk aan de waterkering wel wat overlast met zich mee. Denk hierbij aan geluidsoverlast en bouwverkeer. Natuurlijk proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken. De IJsselkade blijft open voor het verkeer. Het fietspad wordt tijdelijk verlegd.

Werkzaamheden in maart klaar

Aannemer Platenkamp voert samen met NTP het werk uit. Zij houden u hiervan op de hoogte. Eind maart zijn de werkzaamheden klaar. Half 2021 start dan de tweede fase van de herinrichting van de IJsselkade. U hoort daar tegen die tijd meer over.

Vragen over het project?

Heeft u vragen over het werk aan de waterkering? Neem dan contact op met Gerrit Franken. Hij is bereikbaar op (06) 53 16 74 13 of via de mail: g.franken@zutphen.nl