Partners

Gepubliceerd op 15 juli 2013

Rivier in de Stad (RIDS) is een project van de gemeente Zutphen. Onderdeel van RIDS is de Hoogwaterkering IJsselkade Zutphen dat door Waterschap Rijn en IJssel wordt opgepakt. Gemeente en waterschap werken nauw samen, in samenspraak met onder andere de bewoners aan de metamorfose van de IJsselkade.

De waterkering aan de IJsselkade valt binnen de scope van het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP (hoogwaterbeschermingsprogramma)). In dit landelijke programma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterking ooit: tot 2028 moeten 1100 kilometer aan dijken, dammen, duinen, sluizen en gemalen zijn aangepast. Het werken aan waterveiligheid in Nederland vraagt continue aandacht.