25, 26 en 27 november 2019 inloopbijeenkomsten Rivierklimaatpark

Gepubliceerd op 8 november 2019

De tien samenwerkingspartners hebben overeenstemming bereikt over het conceptplan op hoofdlijnen voor het Rivierklimaatpark. De komende tien jaar verandert het gebied tussen Giesbeek en Arnhem in een aantrekkelijke en veilige leefomgeving met de goed bevaarbare IJssel als betrouwbaar middelpunt.

Tijdens drie inloopbijeenkomsten op 25, 26 en 27 november 2019 lichten we het conceptplan toe, dat mede tot stand is gekomen met inwoners, agrariërs en andere ondernemers tijdens onder andere werkateliers, inloopbijeenkomsten en individuele gesprekken.

Meer info: op de website van Rivierklimaatpark IJsselpoort.