Inloopavonden 25 en 31 oktober over aandachtspunten per deelgebied

Gepubliceerd op 8 oktober 2018

De vier kansrijke oplossingsrichtingen zijn vastgesteld. Graag maken we samen met u een volgende stap om uiteindelijk in 2019 te kunnen komen tot één afgewogen toekomstperspectief. We gaan daarover graag opnieuw met u in gesprek. Dat doen we tijdens inloopavonden op 25 en 31 oktober. Komt u ook?

Met het vaststellen van de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (NKO) hebben we in beeld welke maatregelen we allemaal zouden kunnen nemen in het gebied langs de IJssel tussen Arnhem en Giesbeek. Het komende half jaar kiezen we op hoofdlijnen welke van de in de NKO opgenomen maatregelen we op welke locatie in welke vorm daadwerkelijk willen realiseren.

We willen graag uw input

Om goede keuzes te kunnen maken doen we onderzoek, zoals een milieueffectrapportage en een maatschappelijke kosten-batenanalyse. Om goede keuzes te kunnen maken hebben we ook uw input en gebiedskennis nodig. We willen dan ook graag met u in gesprek over de belangrijkste aandachtspunten per deelgebied in het Rivierklimaatpark. Dan krijgen we een beter beeld van de voor- en nadelen van alternatieven en varianten.

Op basis van alle technische en financiële informatie uit de onderzoeken én de geluiden uit de omgeving kunnen we dan in 2019 een goed onderbouwd voorstel voor een gezamenlijk toekomstperspectief voorleggen aan de besturen van de tien betrokken partijen. Dit doen we het komende jaar in een aantal stappen samen met u.

Data en locaties inloopavonden

  • 25 oktober 2018: Sandton Hotel De Roskam, Arnhemsestraatweg 62, 6991 JG Rheden
  • 31 oktober 2018: zalencentrum Wieleman, Dorpstraat 11, 6931 BA Westervoort

U bent beide dagen van harte welkom om binnen te lopen tussen 19.00 en 21.00 uur. Er is geen vast programma.