Plannen Rivierklimaatpark richting definitieve besluitvorming

Gepubliceerd op 9 juli 2020

De tien partners hebben hun steun uitgesproken voor de realisatie van de plannen voor het Rivierklimaatpark langs de IJssel tussen Arnhem en Giesbeek. Als de gemeenteraden komend najaar groen licht geven voor het voorgestelde gemeentelijke beleid leggen de partners de afspraken over het vervolg vast.

Maatwerk

Als waterschap merken we de extremen van klimaat in ons dagelijks werk. Onze watersysteem van beken, rivieren en dijken moet bestand zijn tegen wateroverlast én droogte en dat is best een uitdaging. Een gebied klimaatbestendig maken is meer dan alleen het watersysteem aanpassen of mensen waterbewust maken – want dat doen we zeker op allerlei manieren. Het water in een gebied is vervlecht met natuur, recreatie, bewoning, landbouw... dus oplossingen zijn maatwerk en moet je samen met de regio bedenken en dóen! Dus met overheidspartners/bewoners/organisaties zoals nu gebeurd is.

Waterstandsdaling

Waterschap Rijn en IJssel is één van de tien samenwerkingspartners die samen met inbreng van inwoners, agrariërs en andere ondernemers en belangenvertegenwoordigers één evenwichtig plan gemaakt om tussen Arnhem en Giesbeek een uniek rivierpark te realiseren. Dit plan zorgt voor toegankelijke uiterwaarden die klimaatextremen kunnen blijven opvangen. Door het rivierklimaat park wordt een waterstandsdaling gerealiseerd waardoor de opgave aan de dijken minder groot wordt.

Toekomstbestendig

In het gebied is straks ruimte voor rijke natuur, duurzame landbouw, recreatie, scheepvaart en bedrijvigheid. De komende tien jaar verandert het riviergebied daarmee in een aantrekkelijke, veilige en toekomstbestendige leefomgeving met de goed bevaarbare IJssel als betrouwbaar middelpunt.

Meer weten over het project Rivierklimaatpark? Kijk dan op de website.