Partners

Gepubliceerd op 15 juli 2013

Rivierklimaatpark IJsselpoort is een samenwerking van: ministerie van Infrastructuur en Milieu, provincie Gelderland, waterschap Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Natuurmonumenten en de gemeenten Arnhem, Duiven, Rheden, Westervoort en Zevenaar.

Niet alleen werken we in dit gebied in het kader van het Deltaprogramma (waterprogramma van het Rijk om Nederland voor te bereiden op de klimaatwijzigingen) aan de verdere verbetering van hoogwaterveiligheid. We verkennen ook samen met bewoners, ondernemers, agrariërs en recreanten uit de uiterwaarden hoe we het gebied zo kunnen inrichten dat wensen van alle belanghebbenden zoveel mogelijk worden behartigd. Samen gaan we op zoek naar de beste balans voor waterveiligheid en ontwikkeling van economie, natuur en recreatie.