Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 16 maart 2017

Het klimaat verandert. De extremen in het weer worden groter. In het landelijke Deltaprogramma is opgenomen dat er maatregelen nodig zijn om de veiligheid van inwoners tegen overstromingen ook op de lange termijn te waarborgen. Dit geldt dus ook voor de uiterwaarden van de IJssel tussen Arnhem en Giesbeek, het plangebied van Rivierklimaatpark IJsselpoort.

Multifunctioneel gebied

Het werken aan waterveiligheid staat niet los van andere ontwikkelingen. Het gebied heeft ook een belangrijke functie voor onder andere economische ontwikkeling, recreatie, natuur en scheepvaart. Niet alleen de hoge rivierafvoeren hebben effecten op dit gebruik, dat geldt ook voor perioden van droogte en laag water.

Vervolg klimaatagenda

Begin 2013 is de gedeelde ontwikkelingsvisie ‘Uitnodiging voor een gezamenlijke klimaatagenda tussen IJsselkop en Giesbeek’ opgesteld na gesprekken tussen Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, overheden, bewoners en bedrijven. Met het project Rivierklimaatpark IJsselpoort geven we hier vervolg aan.