Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 16 maart 2017

Het project Rivierklimaatpark IJsselpoort zit momenteel in de verkennende fase. Van 2016 tot 2019 verkennen we, samen met belanghebbenden, mogelijke oplossingsrichtingen voor de inrichting van het plangebied. Via een trechteringproces leidt dit uiteindelijk tot één zogeheten voorkeursalternatief voor het gehele gebied.

Om tot dit voorkeursalternatief te komen werken we met de MIRT-systematiek: Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport. Deze systematiek knipt het project op in verschillende fasen:

  1. MIRT 1: initiatieffase
  2. MIRT 2: verkenningsfase (= huidige fase)
  3. MIRT 3: planuitwerking
  4. MIRT 4: aanbesteding en uitvoering

Aanpak verkenningsfase

Tijdens de verkenningsfase brengen we samen met belanghebbenden in het gebied eerst  zoveel mogelijk oplossingsrichtingen in beeld. Na een analyse hiervan selecteren we  drie of vier kansrijke alternatieven voor het gebied. Deze alternatieven werken we vervolgens verder uit en vergelijken we met elkaar en met een referentiesituatie. De verkenningsfase wordt afgesloten met het besluit voor het voorkeursalternatief. Dit besluit leggen we vast in een Intergemeentelijke Structuurvisie, een milieueffectrapportage en een uitvoeringsplan.