Planning en fasering

Gepubliceerd op 27 maart 2018

In het voorjaar van 2018 zijn de gebiedspartners met elkaar in gesprek gegaan om de verschillende opgaven in beeld te krijgen en een plan van aanpak te maken. In de tweede helft van 2018 is er een openbare inloopavond voor omwonenden geweest. Dit leidde tot de ontwikkelvisie 'Ruimtelijke kwaliteit Landgoederenzone Baakse Beek.

Deze ontwikkelvisie betreft een groot gebied. Dit is niet in één keer aan te pakken. Daarom heeft het waterschapsbestuur besloten om zich eerst te richten op zes deelgebieden. Dit zijn landgoed De Wildenborch, 't Medler, Wientjesvoort, De Meent, Het Ontstein en 't Zelle.

Van deze deelgebieden is de Wildenborch al klaar voor de uitvoering. De overige vijf deelgebieden worden tussen 2020 en 2023 uitgewerkt en uitgevoerd. Naar verwachten liggen de plannen voor 't Medler, Wientjesvoort en De Meent in 2021 ter inzage en worden in 2021-2022 uitgevoerd. Het Ontstein en 't Zelle volgen een jaar later.