Planning en fasering

Gepubliceerd op 27 maart 2018

In het voorjaar van 2018 zijn de gebiedspartners met elkaar in gesprek gegaan om de verschillende opgaven in beeld te krijgen en een plan van aanpak te maken. In de tweede helft van 2018 is er een openbare inloopavond voor omwonenden geweest. In de laatste fase vindt de bestuurlijke besluitvorming over het samen opgestelde plan plaats.

Het bestuur van het waterschap neemt eind 2018 een besluit over het samen met het gebied gemaakte voorstel. In 2019 worden de globale ontwerpen verder concreet gemaakt. Het streven is om in de jaren 2019-2021 de ontwerpen te vertalen naar concrete maatregelen en te starten met de uitvoering.