Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 11 november 2016

Natuurlijke oevers

De steile oever met de planken beschoeiing wordt vergraven tot een circa 4 m brede schuine oever waar riet en oeverplanten kunnen groeien en waar eenden, waterhoentjes en rietzangertjes hun nesten kunnen bouwen. De schuine oever komt op de plek waar nu bomen staan. Die worden dus bijna allemaal gekapt. De planken proberen we zo veel mogelijk een nieuwe bestemming te geven bij verenigingen in het Emerpark en op de Gorsselse Hei.

Alleen de vier wilgen en twee populieren waar een aantal oudere roekennesten in zitten blijven staan. Op die plaatsen wordt de natuurvriendelijke oever onderbroken.

Afkoppelen (het apart inzamelen van regenwater zodat dit niet meer op het vuilwaterriool wordt geloosd)

Het regenwater van de flats wordt voortaan niet meer op het riool geloosd, maar loopt in de toekomst via een aantal wadi’s (zie onder) naar de Laak. Dat regenwater is relatief schoon en het is zonde om dit in het riool en naar de zuivering te leiden. De maatregel is simpel: de huidige regenpijpen aan de kant van de Laak worden doorgezaagd. Het regenwater stroomt dan via een verharde goot naar een van de wadi’s die in het grasveld worden aangelegd. Het water kan daar rustig wegzakken of afstromen richting de Laak. Bij zeer hevige regenval blijft het water een paar dagen staan. De rest van het jaar zijn de wadi’s groen. Ze worden op dezelfde manier beheerd als het gras er om heen. In een droge periode zal het verschil nauwelijks te zien zijn.

Wadi's

In het grasveld wordt een aantal wadi’s aangelegd. Dat zijn zeer ondiepe laagten waar voortaan het regenwater dat op de flats valt naar wordt toe geleid. Met de grond die bij het vergraven van de oever en bij de wadi’s vrij komt, worden her en der wat lage heuvels aangelegd. Ook wordt het beheer aangepast. Het gras wordt minder vaak gemaaid en het maaisel wordt, in tegenstelling tot nu, weggehaald.