Projectplan Waterwet Twentekanaal ter inzage

Gepubliceerd op 18 april 2017

Vanaf donderdag 13 april tot en met woensdag 24 mei 2017 liggen de stukken voor het projectplan Waterwet ter inzage. Het betreft de volgende documenten: het ontwerp-projectplan, de Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling en het m.e.r.-beoordelingsbesluit.

Voor een toelichting of nadere informatie kunt u terecht op de inloopavond. Deze vindt plaats op dinsdag 18 april 2017 en wordt gehouden tussen 18.00 uur en 20.30 uur in gebouw
Het Hart Eefde aan de Jolinkweg 2 in Eefde.

De stukken liggen ter inzage op het kantoor van Waterschap Rijn en IJssel in Doetinchem, in de gemeentehuizen van Zutphen en Lochem en in het provinciehuis in Arnhem.

Wilt u de stukken inzien? Dan kan via onze website van overheid.nl.