Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 15 juli 2013

De dijk bij Sluis Eefde is bijna klaar. Zien hoe de bouw de afgelopen periode is verlopen? Bekijk dan het filmpje.

Voor de aanvang van de werkzaamheden hebben we de belangrijke afspraken over ontwerp uitvoering, nazorg en samenwerking vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst. Daarnaast vormt ook het projectplan waarin het ontwerp van de nieuwe waterkering op hoofdlijnen is vastgelegd een belangrijke basis voor de uitvoering.

Rijkswaterstaat is opdrachtgever, aannemerscombinatie Lock to Twente de uitvoerende partij en wij zijn als waterschap verantwoordelijk voor de nieuwe waterkering. Met de aannemer Lock to Twente en Rijkswaterstaat werken we intensief samen aan de uitbreiding van het sluiscomplex en de aanleg van de nieuwe waterkering.