Uitvoeringsplan GGOR Hallerlaak


Uitvoeringsplan GGOR Hallerlaak

In het gebied Hallerlaak - in de omgeving van de Vosheuvelstraat, Zelledijk en Beunkstege te Vorden - neemt het waterschap samen met de provincie Gelderland maatregelen om het grondwater- en oppervlaktewaterpeil te verhogen, het landschap te herstellen en verdroging tegen te gaan. Op deze pagina vindt u de meest actuele informatie over dit project.

Contact

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met projectleider Carlo Egging: 0314-369646 en c.egging@wrij.nl

logo baakse beek veengoot

Project nieuws

Europese Gemeenschap

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Deze pagina bevat geen inhoud.