Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 29 augustus 2016

Het gebied is nu vooral agrarisch in gebruik waarbij de Hallerlaak rechtlijnig door het land loopt. Straks krijgt het landschap een natuurlijker uitstraling met een kronkelende beek.

Gezamenlijk gebiedsproces

Er hebben gesprekken plaatsgevonden met een aantal betrokken grondeigenaren. Inmiddels zijn er landbouwgronden aangekocht behoeve van de functiewisseling naar natuur.

Terug naar de natuur

We herstellen cultuurhistorische hoogteverschillen in het landschap door afgraven en ophogen. Alle afgegraven grond wordt binnen het gebied verwerkt. Om het grondwater- en oppervlaktewaterpeil te verhogen, dempen we een deel van de kavelslootjes en maken we de Hallerlaak minder diep. We zullen de aftakking opnieuw verbinden met de Hallerlaak. Er worden stuwen geplaatst om het water in het voorjaar langer vast te houden. Een knijpstuw zorgt dat de oorspronkelijke bevloeiing weer terug in het landschap komt. Er worden peilbuizen geplaatst om het huidige grondwaterpeil te meten, voorafgaand aan de werkzaamheden. We blijven meten tot na 2018. Zo volgen we de effecten op het grondwaterwaterpeil in het gebied op de voet.

Hallerlaak - peilen en knijpstuw

Baakse Beek- Veengoot

Dit project vindt plaats in het interactieve gebiedsproces Baakse Beek-Veengoot. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Baakse Beek- Veengoot.


BBV-logo_opWit