Informatiebijeenkomst op 8 september 2016

Gepubliceerd op 29 augustus 2016

Op 8 september 2016 organiseren Waterschap Rijn en IJssel en provincie Gelderland een informatiebijeenkomst over de plannen voor natuurgebied Hallerlaak (omgeving Vosheuvelstraat-Zelledijk te Vorden).

Maatregelen

Rondom de Hallerlaak  willen we de natuurwaarde vergroten en de verdroging van het gebied tegen gaan. In de periode 2010-2014 is hiervoor een inrichtingsschets gemaakt en is vastgesteld wat de gewenste  grond- en oppervlaktewaterpeilen zijn voor het gebied. Een en ander is nader uitgewerkt in maatregelen. De maatregelen behelzen o.a. een functiewisseling van landbouwgrond naar natuur, het deels dempen van detailontwatering (kavelslootjes e.d.)  , het herstellen van het cultuurhistorische hoogteverschil van het landschap, het ondieper maken van de Hallerlaak en het opnieuw verbinden van de Aftakking van de Hallerlaak met de Hallerlaak.

Infobijeenkomst

Op 8 september a.s. bent u om 19.30 uur van harte welkom in de Lindesche Molen, Lindenseweg 29 te Vorden. Waterschap en Provincie lichten dan de voorgenomen maatregelen in het gebied en de bijbehorende procedures en planning toe. Wilt u hierbij zijn meldt u zich dan uiterlijk 1 september aan via c.egging@wrij.nl.