Partners

Gepubliceerd op 15 juli 2013

Waterschap Rijn en IJssel en provincie Gelderland hebben afspraken gemaakt over het uitvoeren van diverse waterprojecten. Samen werken zij aan een mooi, veilig en vitaal Gelderland. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Het waterschap is initiator van het integrale gebiedsproces Baakse Beek-Veengoot. In het gebiedsproces werkt het waterschap met veel partijen aan de uitvoeringsagenda voor een duurzame ontwikkeling in het gebied van de Baakse Beek-Veengoot. Tegelijkertijd worden al diverse projecten door waterschap, terreinbeherende organisaties en bewoners uitgevoerd die bijdragen aan de uiteindelijke doelstelling 'een stroomgebied op orde'.

De projecten die het waterschap uitvoert binnen het gebied Baakse Beek Veengoot, worden financieel (mede) mogelijk gemaakt en gefaciliteerd door de provincie Gelderland. Klik op het logo aan de rechter kant van deze pagina voor meer informatie over het gebiedsproces.


logo baakse beek veengoot

Meer informatie over het gebiedsproces Baakse Beek- Veengoot is te vinden op www.baaksebeek.nl