Planning en fasering

Gepubliceerd op 15 juli 2013

Voorbereiding

De voorbereidingen zijn inmiddels gestart. Er hebben gesprekken plaatsgevonden met een aantal betrokken grondeigenaren. Tijdens een gebiedsbijeenkomst op 8 september aanstaande wordt de omgeving nader geïnformeerd.

Uitvoering

De werkzaamheden beginnen naar verwachting medio 2017 en worden uiterlijk juli 2018 afgerond. De start is mede afhankelijk van de nog te doorlopen vergunningenprocedures.

Verkoop natuurterrein en woning

Nadat de inrichting gereed is, zal de provincie het natuurterrein openbaar op de markt zetten. De woning en opstallen van de voormalige boerderij Vosheuvelweg 4-6 worden apart verkocht. De toekomstig eigenaar is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van het natuurterrein en dient zich te houden aan het beoogde streefresultaat. 
Het waterschap is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de Hallerlaak. Het nieuw ontstane natuurterrein wordt opgenomen in het bestemmingsplan van de gemeente Bronckhorst.