Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 15 juli 2013

In 2012 is onderzoek gedaan naar het gewenste grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR (gewenst grond- en oppervlaktewaterregiem)) voor het gebied Lindese Laak - Hallerlaak. Op basis van de onderzoeksresultaten nemen waterschap en provincie Gelderland maatregelen in het gebied.

Over de Hallerlaak

De Hallerlaak is in de Middeleeuwen aangelegd voor de toelevering van water en gewenste bevloeiing. In de loop der tijden vonden ruilverkavelingen plaats en werd de Hallerlaak afgetakt en richting de Veengoot geleid. De Hallerlaak werd verdiept tot maximaal 80 centimeter. Deze ingrepen hebben ongewild geleid tot verdroging die weer verzuring veroorzaakt. Ook bevloeiing was niet langer mogelijk. De bodem is bovendien te voedselrijk voor natuurlijke inrichting. Deze situatie vraagt om aanpassingen.


Zie ook