Verbetering waterzuivering Winterswijk


Verbetering waterzuivering Winterswijk

We gaan de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI (rioolwaterzuivering)) in Winterswijk verbeteren. We passen het proces van zuiveren aan met nieuwe technologie, zodat we nog meer vervuilende stoffen zoals medicijnresten uit het water kunnen halen. Zo dragen we bij aan een betere waterkwaliteit en een schone leefomgeving.

Contact

Neem voor vragen contact op met omgevingsmanager Marijn van den Bergh pftwateropmaat@wrij.nl