Planning en fasering

Gepubliceerd op 13 januari 2022

In de eerste fase wordt gewerkt aan de technische zuivering. Voor dit project heeft de gemeente besloten om medewerking te verlenen aan de herziening van het bestemmingsplan. In februari wordt het nieuwe ontwerp bestemmingsplan ingediend bij de gemeente Winterswijk.

In januari is het eerste concept inrichtingsplan klaar ten behoeve van de landschappelijke inpassing/natuurcompensatie. Onderzoek voor de tweede fase, de natuurlijke zuivering, vindt momenteel plaats. De uitkomsten van dit onderzoek worden verwacht in maart.