Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 13 januari 2022

De kwaliteit van het water in de Groenlose Slinge moet verbeteren. Het gezuiverde water van de RWZI (rioolwaterzuivering) in Winterswijk komt terecht in de Groenlose Slinge. Het water van de RWZI is nodig een stabiele waterafvoer in droge zomers. Dat is belangrijk voor de natuur in en om de Groenlose Slinge.

De vernieuwde zuivering is beter in staat om voedingsstoffen zoals fosfaat en ammonium te verwijderen, maar ook afvalstoffen zoals medicijnresten en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan een schonere leefomgeving voor mens en natuur. De KRW-doelen voor de Groenlose Slinge waar we in 2027 aan willen voldoen is hiervoor de meetlat. Daarnaast dragen we bij aan de landelijke ketenaanpak om medicijnresten uit afvalwater te halen.