Verleggen rioolwaterpersleidingen langs A12


Rijkswaterstaat verlengt de snelweg A15 en verbreedt de A12. Langs de noordzijde van de A12 liggen rioolwaterpersleidingen. Waterschap Rijn en IJssel verlegt deze persleidingen (transportleiding voor rioolwater van een woonkern naar de rwzi) en maakt zo ruimte voor de verbrede A12.

Contact

Neem voor vragen contact op met projectleider Wim ter Voert via w.tervoert@wrij.nl

via15

Meer over de plannen en de werkzaamheden aan de A15 en de A12 vind je op de website van Rijkswaterstaat www.rws.nl/via15

Logo Dusseldorp ISM (verkleind)

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Dusseldorp