Wat is het effect van de bemaling

Gepubliceerd op 21 november 2019

In de afgelopen maanden is het grondwater verlaagd om de persleidingen (transportleiding voor rioolwater van een woonkern naar de rwzi) aan te leggen. Continue wordt gemeten wat het effect is van de bemaling op de grondwaterstand. Via de volgende link kunt u de grondwaterstanden volgen.

https://opendata.munisense.net/portal/wareco-water2/group/4347/Verlegging-Duiven-Zevenaar

Onderstaand plaatje laat zien wat het effect is van de bemaling op de grondwaterstand. Uit de metingen blijkt dat de grondwaterstand op circa 100 meter van de bemaling circa 50 centimeter wordt verlaagd. Dit is aanzienlijk minder dan we vooraf hebben voorspeld. Een belangrijke oorzaak is dat het opgepompte water via een sloot wordt teruggebracht in de bodem. En het terugbrengen van het water werkt in de praktijk erg goed.

Effect van de bemaling

Ondanks dat het afgelopen zomer erg droog was hebben we de kritische grens dat er zakkingen als gevolg van de bemaling kunnen optreden niet overschreden. Mocht u vragen hebben over de bemaling kunt u de omgevingsmanager (Erik Mateman) van het waterschap bellen op het volgende nummer: 06-36318405.