Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 21 november 2019

Verleggen van leidingen

Aannemer Dusseldorp voert de werkzaamheden uit in opdracht van Waterschap Rijn en IJssel.

De twee te verleggen persleidingen (transportleiding voor rioolwater van een woonkern naar de rwzi) voeren het afvalwater van Arnhem en Zevenaar naar de rioolwaterzuivering in Duiven. Om de afvoer van het afvalwater te garanderen, leggen wij eerst de nieuwe leidingen aan voordat we de oude verwijderen. Gelijktijdig verleggen we ook de drinkwatertransportleiding die parallel loopt aan de rioolpersleidingen. Op een deel van het tracé liggen de leidingen dichtbij bedrijfspanden. Daar leggen we de leiding met een volledig gestuurde boring, waardoor ontgraven van grond niet nodig is. Hiermee beperken we de overlast.

Coördinatie van werkzaamheden

Bij het project zijn veel verschillende partijen betrokken zoals Waterschap Rijn en IJssel, Vitens (drinkwaterbedrijf), Gasunie, gemeente Zevenaar en gemeente Duiven. Om de werkzaamheden in goede banen te leiden en efficiënt op elkaar af te stemmen, zet Dusseldorp een raakvlakmanager in, die de verbindende schakel tussen de partijen is. Hij doorgrondt het project en overziet alle raakvlakken. Hierdoor komen we tijdens de voorbereiding én de realisatie niet voor verrassingen te staan.Daarnaast wordt er actief een omgevingsmanager ingezet voor de afstemming met de grondeigenaren, pachters, huurders en andere directe stakeholders in de omgeving.