Planning en fasering

Gepubliceerd op 21 november 2019

Uitgevoerde werkzaamheden

  • Via een sleuf zijn de drinkwaterleidingen voor 60% aangelegd. Onder de A12 zijn beide gestuurde boringen uitgevoerd.
  • De afvalwaterpersleidingen zijn voor 90% aangelegd, ook via een sleuf. De boring onder de A12 is gereed. 30% van de leidingen is momenteel getest.

Dronefoto werkzaamheden
Dronefoto werkzaamheden

Planning komende periode

In week 45 is gestart met het aansluiten van de nieuwe leidingen op de bestaande leidingen. Aansluitend start ook, daar waar dit mogelijk is, het cultuurtechnische grondwerk. De verwachting is dat het totale werk in kwartaal 1 van 2020 wordt opgeleverd.