Planning en fasering

Gepubliceerd op 20 december 2016

In 2017 zijn we begonnen met enkele voorbereidende onderzoeken. Ook zijn afspraken gemaakt met grondeigenaren. Eind december 2019 moeten alle kabels en leidingen zijn verlegd.