Planning en fasering

Gepubliceerd op 21 november 2019

Uitgevoerde werkzaamheden

Alle leidingen zijn inmiddels aangelegd. Tot en met de week van 28 april wordt nog gewerkt aan de laatste leidingen van het waterschap en het omkoppelen van de oude naar de nieuwe leidingen. De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens hiervoor opgestelde coronaprotocollen.

Hierna kan de oude persleiding in de berm van de A12 door Rijkswaterstaat / Gelre Groen verwijderd worden.

Naar verwachting duurt het nog tot mei/juni 2020 voordat het terrein weer netjes is hersteld.

Dronefoto werkzaamheden
Dronefoto werkzaamheden