Planning en fasering

Gepubliceerd op 20 augustus 2019

Uitgevoerde werkzaamheden

  • Via een sleuf zijn de drinkwaterleidingen voor 60% aangelegd. Onder de A12 zijn beide gestuurde boringen uitgevoerd.
  • De afvalwaterpersleidingen zijn voor 90% aangelegd, ook via een sleuf. De boring onder de A12 is gereed. 30% van de leidingen is momenteel getest.

Dronefoto werkzaamheden
Dronefoto werkzaamheden

Planning komende periode


In september 2019 worden de laatste leidingdelen aangelegd en getest. Daarna maken we de omkoppelingen op de bestaande leidingen en verwijderen de vervallen leidingdelen. In november en december 2019 gaan we de werkstroken afwerken.

Volgens planning zijn alle leidingen eind december 2019 verlegd.