Planning en fasering

Gepubliceerd op 21 november 2019

Uitgevoerde werkzaamheden

Alle leidingen zijn inmiddels aangelegd.

In juni 2020 zijn alle werkzaamheden rond de verlegging  van de rioolwaterpersleidingen en de waterleidingen afgerond. De werkstroken zijn afgewerkt,  ingezaaid en weer opgeleverd aan de gebruikers.

Dronefoto werkzaamheden
Dronefoto werkzaamheden