Vervangen procesautomatisering rioolwatergemalen en -zuiveringen


Het zuiveren van afvalwater is een volledig geautomatiseerd proces dat dag en nacht door gaat, zeven dagen per week. De huidige (computer)systemen en technieken zijn verouderd. Om continuïteit en flexibiliteit ook in de toekomst te kunnen garanderen wordt de huidige procesautomatisering vervangen.

Wat is procesautomatisering?

Het zuiveringsproces verloopt volledig geautomatiseerd. Alle rioolwatergemalen en de  rioolwaterzuiveringen in het beheergebied van Waterschap Rijn en IJssel worden aangestuurd door een complex systeem van industriële computers (PLC's), bedieningssystemen, software en communicatienetwerken. Dit aansturingssysteem wordt de procesautomatisering genoemd.

Contact

Neem voor vragen contact op met projectleider Sander Winkelman via s.winkelman@wrij.nl

rioolgemaal