Vispassage Doesburg

Gepubliceerd op 11 maart 2020

Innovatieve vispassage bij Doesburg

Waterschap Rijn en IJssel realiseert met partners Rijkswaterstaat, provincie Gelderland en de gemeente in 2018 een innovatieve vistrap bij het stuwcomplex van de gemeente Doesburg. De vistrap in de monding van de Oude IJssel in de Gelderse IJssel is bijzonder vanwege het grote hoogteverschil, oplopend tot vijf meter, in combinatie met een grote variatie in waterstanden in de Gelderse IJssel. Met de komst van de vispassage wordt het laatste obstakel weggenomen waarmee vissen ongehinderd in het hele stroomgebied van de Oude IJssel tot in Duitsland kunnen zwemmen. Dat is belangrijk omdat vissen dan hun paaigebied kunnen bereiken om zich voort te planten. Zo werken we aan een gezonde visstand.

Ontwerp projectplan waterwet ter inzage

Het ontwerp projectplan waterwet voor de vispassage in Doesburg is december 2017 vastgesteld en ligt ter inzage.

Algemene informatie

U vindt hier alle actuele informatie over het project.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met projectleider Diederik Speksnijder.

Telefoon: 0314-369617
E-mail: d.speksnijder@wrij.nl

Hoe werkt de vispassage in Doesburg?

Nieuws over Vispassage Doesburg

Wereld Vismigratiedag

Wereld Vismigratiedag 2018
IVH-2283-20180421_
IVH-2304-20180421_
IVH-2341-20180421_
IMG_1702_
IVH-2444-20180421_
IVH-2460-20180421_
IVH-2473-20180421_
IVH-2487-20180421_
IVH-2544-20180421_
IMG_1706_

Europese Gemeenschap

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.