Planning en fasering

Gepubliceerd op 13 maart 2019

In februari 2018 was het definitieve bouwontwerp gereed. In maart 2018 zijn de bouwwerkzaamheden van start gegaan. De oplevering staat gepland in de nazomer van 2019.