Vispassage gemaal Kandia


Waterschap Rijn en IJssel realiseert met Rijkswaterstaat in 2018 een vistrap bij gemaal Kandia in de gemeente Duiven. De vispassage is onderdeel van het Waterakkoord Blauw Knooppunt. Hierin trekken Rijkswaterstaat en het waterschap gezamenlijk op om de grote rivieren met regionale watersystemen te verbinden. Met de komst van deze vispassage kunnen vissen de binnenwateren van het hele stroomgebied van de Rijnstrangen tot in Duitsland bereiken. Dat is belangrijk omdat vissen dan naar paaigebieden kunnen zwemen om zich voort te planten. Dat is goed voor de visstand en de waterkwaliteit.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met projectleider Diederik Speksnijder.

Telefoon: 0314-369617

E-mail: d.speksnijder@wrij. (Waterschap Rijn en IJssel)nl

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.