Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 9 juni 2015

Waterschap Rijn en IJssel en Rijkswaterstaat willen een betere biodiversiteit in de Rijnstrangen en werken daarom samen aan een rivier die vrij is van obstakels voor vissen. Daarnaast richten we rivier- en beekmondingen zo in zodat deze aantrekkelijk zijn voor de dieren en planten die daar van nature voorkomen. Voor vissen is het belangrijk dat zij hun paaigronden stroomopwaarts kunnen bereiken om zich voort te planten. Deze vispassage wordt uitgevoerd vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), om rivieren een schoon en gezond leefgebied te laten zijn voor dieren en planten.

De vispassage bij gemaal Kandia ligt op een populaire fiets- en wandelroute op de dijk nabij Groessen. De vispassage wordt daarom voor iedereen toegankelijk gemaakt.