Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 1 maart 2019

Waterschap Rijn en IJssel realiseert met de provincie Overijssel in 2019 een vistrap bij de stuw Nieuwe Sluis, gelegen aan de N824 van Neede naar Diepenheim. Met de komst van de vispassage wordt het laatste obstakel weggenomen waarmee vissen ongehinderd in het hele stroomgebied van de Schipbeek-Buurserbeek tot in Duitsland kunnen zwemmen. Dat is belangrijk omdat vissen dan hun paaigebied kunnen bereiken om zich voort te planten. Zo werken we aan een gezonde visstand. Daarnaast wordt de stuw waar de vispassage wordt aangelegd gerenoveerd en geautomatiseerd en wordt de overlaat Zandvang (lokale verbreding van de beek waarin zand sedimenteert zodat het niet de beek stroomafwaarts verondiept) gerenoveerd.