Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 1 maart 2019

In de stuw wordt een vispassage aangelegd van het type ‘De Wit’. Deze is goed in te passen in de bestaande omgeving en uitermate geschikt voor de vissen die hier zwemmen zoals o.a. winde, snoek, baars, bermpje, bittervoorn, blankvoorn, brasem, kleine modderkruiper, rietvoorn, riviergrondel en zeelt.

Het voordeel van deze passage is dat ze ongevoelig is voor peilfluctuaties en ook goed blijft werken als er niet zoveel water in de beek zit. Bovendien heeft deze vispassage weinig ruimte nodig en is relatief goedkoop in aanleg en beheer en onderhoud.

Automatiseren stuw

De stuw van de Nieuwe Sluis is verouderd en kan niet worden ingezet als beweegbare stuw, waardoor de zandvang (lokale verbreding van de beek waarin zand sedimenteert zodat het niet de beek stroomafwaarts verondiept) stroomafwaarts niet effectief kan worden ingezet. Daarom wordt deze geautomatiseerd. Daarnaast is het met een automatische stuw mogelijk om water zelf beter af te voeren bij hoog water doordat deze reageert op veranderende waterpeilen.

Werkzaamheden

De werkzaamheden aan de stuw en de zandvang worden zoveel mogelijk gelijktijdig uitgevoerd en hebben een doorlooptijd van circa twaalf weken. De bouwkuip wordt hiervoor leeggepompt en vissen worden weggevangen. Om de afvoerfunctie van de Buurserbeek-Schipbeek te waarborgen wordt een tijdelijke doorlaat gemaakt in de zuidelijke overlaat van de stuw. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren wordt het bouwvak tussen de stuw en de zandvang.

Betrokkenen en omwonenden zijn vooraf geïnformeerd over de werkzaamheden. Op 7 maart is er van 17:00 tot 20:00 uur een inloopbijeenkomst op de nabijgelegen Camping Den Blanken aan de Diepenheimseweg 44 in Neede.