Vloeiweiden


Samen met inwoners en ondernemers wil het waterschap het beschikbare water op een andere manier benutten. Om het vochtgehalte in de bodem te verhogen is het mogelijk om neerslagoverschotten op een slimme manier in te zetten door landbouwgronden te bevloeien. Zo wordt het water letterlijk naar het erf gebracht, waarna het de kans krijgt om langzaam in de bodem te zakken. Deze maatregel is mogelijk zolang het water nog over de stuw loopt en wordt afgevoerd naar de grote rivieren.

Er vindt monitoring plaats om te zien wat de gevolgen zijn van bevloeiing voor de gewasopbrengsten, maar ook de nitraatafspoeling. Een ander doel van deze innovatieve maatregel is het opdoen en verspreiden van kennis. Ondernemers zijn van harte welkom om een gesprek aan te vragen en de mogelijkheden te bespreken. Het waterschap denkt graag met grondeigenaren mee over de plekken waar de maatregelen het meeste effect hebben, maar ook over eventueel benodigde vergunningen.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met gebiedsmakelaar Daniël Nieuwenhuis.

Telefoon: 06-53569605

E-mail: watervasthouden@wrij.nl