Projectplan waterwet ter inzage

Het projectplan waterwet voor het project 'aanleg retentie Walsloot en verbetering afwatering Heerdink Waterleiding Winterswijk-West' ligt ter inzage. U vindt de officiële documenten bij bekendmakingen.