Planning en fasering

Gepubliceerd op 9 juni 2015

In de zomer van 2015 wordt het ontwerp projectplan ter inzage gelegd. kijk hiervoor bij de bekendmakingen. Ook vindt in de zomer van 2015 de technische uitwerking en voorbereiding van de realisatie plaats. Uitvoering van de werkzaamheden staat gepland voor september 2015.