Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 9 juni 2015

Afkoppelen (het apart inzamelen van regenwater zodat dit niet meer op het vuilwaterriool wordt geloosd)

In samenwerking met het waterschap heeft de gemeente Winterswijk in Winterswijk-west ruim 40 hectare verhard oppervlak afgekoppeld van de riolering. Het afgekoppelde water komt nu aan de westkant van Winterswijk in het oppervlaktewatersysteem van de Muldersbeek.

Overlast

Het stedelijk water zorgt ten tijde van heftige regenval voor piekbelasting op het watersysteem. Om wateroverlast en schade te voorkomen zijn in het landelijk gebied voorzieningen aangelegd om het water tijdens piekafvoeren op te vangen en vertraagd af te voeren. Zo zijn er bij het SKB ziekenhuis en aan de Sibbinkweg en Dennendijk retentievijvers aangelegd. Deze retenties zijn echter niet groot genoeg om al het afgekoppelde water tijdelijk op te vangen, daarom zijn aanvullende maatregelen nodig.