Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 9 juni 2015

Droge retentie (het vasthouden van water)

Langs de Mentinkweg wordt in overleg met de gemeente en de gebruiker van het perceel een zogenaamde “droge retentie” aangelegd. Dit betekent dat het terrein in gebruik blijft als grasland en dat het gemiddeld 2 tot 4 maal per jaar, met name in de zomerperiode, onder water loopt. De verblijftijd van het water bedraagt enkele uren tot circa één dag. De inrichting bestaat uit maaiveldverlaging in combinatie met aanleg van een lage kade en plaatsing van een knijpstuw in de Walsloot. Een knijpstuw is een stuw die zorgt voor een gedoseerde, langzame waterafvoer.

Verbeteren waterafvoer

De afwatering van de Heerdink Waterleiding wordt verbeterd door herprofilering van de watergang inclusief het vervangen van in slechte staat verkerende duikers. Daarnaast wordt circa 200 meter geërodeerde oever van de Muldersbeek langs de Mentinkweg hersteld.