Vruchtbare Kringloop


Vruchtbare Kringloop

Kringlooplandbouw in de Achterhoek en Liemers

LTO Noord, ForFarmers Hendrix, en Waterschap Rijn en IJssel hebben elkaar gevonden om gezamenlijk de landbouwproductie, het watersysteem en het milieu duurzaam te kunnen verbeteren. Daarbij spelen de projectpartners in op de nieuwe mestwetgeving, klimaatadaptatie in de landbouw en innovatief ondernemerschap. 265 agrarische ondernemers in de Achterhoek en Liemers doen hier hun voordeel mee door deel te nemen. Er wordt nauw samengewerkt met FrieslandCampina en de Rabobank.

Deelprojecten

De Vruchtbare Kringloop bestaat uit vier onderdelen. Deze deelprojecten zijn:

1. De kringloopwijzer:

2. Inzet van mestverwerkingsproducten

3. Cross-sectorale verbetering van mineralenbenutting.
Ontwikkelen van Kringloopwijzer voor groepen samenwerkende bedrijven.

4. Verbeteren bodemkwaliteit en de waterhuishouding. Waterschap Rijn en IJssel is projectleider van dit deelproject.

Toekomstvisie

Het project past naadloos in toekomst visies vanuit de sector, overheden en de Achterhoek. Het project geeft een concrete invulling hoe de Achterhoek en Liemers deze toekomstvisies in de praktijk kunnen brengen. Innovatieve oplossingen zoeken en toepassen, samenwerken met partijen binnen en buiten de
sector staan daarin centraal. Voor alle veehouders met een fosfaatoverschot is er een extra aanleiding om deel te nemen omdat zij, met ingang van 2015, verplicht de kringloopwijzer moeten gaan bijhouden.

Kringloopwijzer

Nieuws

Kringloopwijzer

Schone en duurzame landbouw