Deepwater-Energy wordt exploitant


Deepwater-Energy gaat de waterkrachtcentrale in Doesburg exploiteren. In de zomer van 2015 ondertekenden zij, gemeente Doesburg en Waterschap Rijn en IJssel een samenwerkingsovereenkomst.

Vanaf februari 2016 zal begonnen worden met het ontwerpen en met de bouw van de waterkrachtcentrale. De watermolens zullen op zijn vroegst in het najaar van 2016 in bedrijf genomen worden.