Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 15 juli 2013

Stromend water bevat energie. Ook met minder snelstromend water kunnen we energie opwekken. Dat gebeurde vroeger bijvoorbeeld met schoepenraderen bij watermolens. De energievoorraad raakt wereldwijd steeds verder uitgeput, terwijl de energiebehoefte nog steeds toeneemt. Ook ons waterschap denkt mee aan oplossingen voor dit probleem en oppervlaktewater is er genoeg. Daarmee wordt de toepassing van waterkracht als duurzame energiebron ook voor Nederland en Waterschap Rijn en IJssel interessant.