Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 15 juli 2013

Bij de stuw bij Doesburg in de Oude IJssel ligt een uitstekende kans om duurzame energie op te wekken met behulp van water(kracht).

Vraag aan de markt

Aangezien het opwekken van duurzame energie geen core-business is van het waterschap hebben wij aan 'de markt' gevraagd kennis, innovatie en financiën in te zetten bij het verwezenlijken van deze vorm van duurzame energiewinning. Uiteindelijk mag, na een aanbestedingsprocedure, het bedrijf Deepwater-Energy de waterkrachtcentrale gaan exploiteren.

Oryon Watermill

Deepwater-Energy zal Twee Oryon Watermills van elk 250 kilowatt plaatsen. Deze wekken op jaarbasis ongeveer 1.800 megawattuur elektriciteit op. De locatie in Doesburg is voor de Oryon Watermill een mooi demonstratieproject om alle geïnteresseerde partijen over de hele wereld te laten zien wat de Oryon Watermill doet. Het is een ideale locatie voor veel publieke belangstelling.