Waterrobuuste steden


Aanpassing aan klimaatverandering is de komende decennia een van de belangrijkste uitdagingen voor de gemeenten en steden in Oost-Nederland en Nordrhein-Westfalen. Door extreme neerslag, hitte en droogte lopen we vaker risico op wateroverlast, watertekorten, slechtere waterkwaliteit, hittestress en economische en ecologische schade. De waterschappen Rijn en IJssel, Vechtstromen en gemeenten Bocholt, Münster, Hengelo (Ov.) en Zutphen slaan daarom de handen ineen om de stedelijke omgeving binnen deze gemeentes aan te passen en ‘waterrobuust’ te maken. De Europese Unie de provincies Gelderland en Overijssel en de deelstaat Nordrhein-Westfalen ondersteunen het project.

Contact

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op met projectleider Vincent van Uem. Telefoon: +31314369426 E-mail: V.vanUem@wrij.nl

141023_interreg

Projectplan

Het project loopt van 2019 tot en met 2021. Download het projectplan (pdf, 138 kB)

Partners