19 november: Online symposium

Gepubliceerd op 10 november 2020

Donderdag 19 november tussen 13.30 en 15.30 uur vindt het online symposium Waterrobuuste Steden plaats. Via deze projectenpagina kunt u de bijeenkomst bijwonen. Heeft u vragen tijdens het symposium? Stel ze via: communicatie@wrij.nl

RIJ_KidsDichteren.01

Programma

  • Opening en welkom - Bram Zandstra, Waterschap Rijn en IJssel
  • Introductie INTERREG project Waterrobuuste Steden - Peter Brokke, projectleider
  • Presentatie ir. Hiltrud Pötz - Voorbeeldprojecten in Nederland
  • Presentatie dr. Jan Benden - Voorbeeldprojecten in Duitsland
  • Ronde tafel gesprek met: Laura van der Poel (gemeente Zutphen), Jeroen Riekert (Vechtstromen), Peter Brokke (Rijn en IJssel) en Hiltrud Pötz.
  • Afsluiting