Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 13 juni 2016

Klimaatverandering trekt zich niets aan van landsgrenzen. Als het in Oost-Nederland langere tijd niet regent, is de kans groot dat ook West-Münsterland met extreme droogte kampt. Deze grensregio’s zijn daarnaast via 22 watergangen met elkaar verbonden. Eventuele wateroverlast aan de Duitse kant van de grens kan dus ook voelbaar zijn in Oost-Nederland. Genoeg reden dus om intensiever met elkaar samen te werken.

Tegelijkertijd verschillen de Duitse en Nederlandse aanpak rondom klimaatadaptatie nu nog wezenlijk van elkaar. In Nederland is bijvoorbeeld al ervaring opgedaan met het betrekken van inwoners bij het aanpassen van de fysieke omgeving. Münster en Bocholt hebben juist veel kennis over bijvoorbeeld risico-communicatie en het optreden tijdens calamiteiten als gevolg van hoosbuien.

Doel van het project Waterrobuuste Steden is dat de deelnemende gemeenten en de waterschappen van elkaars sterke punten leren en die delen met andere gemeenten en relevante partijen in de Euregio . Op die manier kunnen we effectiever de nadelige gevolgen van klimaatverandering in stedelijk gebied beperken en eventuele kansen die klimaatverandering biedt beter benutten.