De Wildenborch


De Wildenborch is een buitenplaats in de Achterhoek met cultuurhistorische en ecologische waarden. Het is zowel een Rijksmonument als een zogeheten ‘parel’ binnen het Gelders Natuurnetwerk (GNN), bijzonder vanwege zijn natte natuurwaarden.

Contact

Neem voor vragen contact op met projectleider Jaco van Langen, j.vanlangen@wrij.nl / 0314-369612

Nieuws uit dit project

Deze pagina bevat geen inhoud.

logo baakse beek veengoot

Europese Gemeenschap

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.