Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 17 april 2020

Om de natte natuur te herstellen en te ontwikkelen heeft bestrijding van die verdroging prioriteit. Hiertoe wil het waterschap het systeem van sloten en watergangen aanpassen en waar mogelijk het landschap versterken..