100 % energieneutraal

Gepubliceerd op 26 mei 2016

Dagelijks zien we op TV en in de krant de gevolgen van klimaatverandering: meer en heviger regenval, langere periodes van droogte en grotere risico’s op overstroming. Ook het waterschap merkt dit in het dagelijks waterbeheer. Wij willen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Wij zetten daarom in op duurzame energieopwekking en -gebruik in de regio.

100% energieneutraal

Het waterschap wil 100% energieneutraal worden. Dat doen we niet omdat het moet, maar omdat we als waterschap willen handelen volgens het credo: mondiaal denken, lokaal handelen. Daarbij richten wij ons op diverse locaties waar wij grondeigenaar van zijn, zoals de locaties van onze zuiveringen en dijken.

Energieakkoord

Naast onze eigen duurzame doelen, is Waterschap Rijn en IJssel medeondertekenaar van het Nederlandse Energieakkoord. In 2020 willen de Nederlandse overheden 40% duurzame energie opwekken. Ook bundelden we de krachten samen met 100 Gelderse gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties in het Gelders Energieakkoord.

Duurzame energie mix

Om onze energiedoelen te behalen, werken we aan energiebesparing en hergebruiken we grondstoffen uit het afvalwater. Daarnaast zetten we in op de mix van duurzame energie opwekking: biogas, zonne-energie, windenergie en  waterkracht.