Duiven

Gepubliceerd op 11 september 2020

Windturbines Duiven

Waterschap Rijn en IJssel wil twee windturbines bouwen op het terrein van de rioolwaterzuivering op bedrijventerrein InnoFase in Duiven. De turbines zijn onderdeel van een mix aan energiebronnen (biogas, zon, wind) waarmee het waterschap de eigen energiebehoefte op een duurzame manier wil gaan opwekken.

Een meerderheid van de gemeenteraad van Duiven heeft definitief ingestemd met de bouw van twee windturbines op het terrein van de rioolwaterzuivering in Duiven. Het college van B&W heeft een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van de turbines. Daarmee is een belangrijke stap gezet in ons streven om in 2025 alle energie die we verbruiken zelf duurzaam op te wekken en mee te helpen aan het tegengaan van klimaatverandering.

De formele aanbestedingsprocedure is opgestart. Afhankelijk van de voortgang van de beroepsprocedure bij de Raad van State, hopen we begin 2021 het werk te kunnen gunnen. De productie van de windturbines zal nog circa een jaar duren, waarna we naar verwachting in 2022 de windturbines kunnen gaan bouwen.

Nieuwsbrief windenergie Duiven 30 juni 2020 (pdf, 265 kB)

Documenten

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief windenergie Duiven, 30 juni 2020 (pdf, 265 kB)
Nieuwsbrief windturbines Duiven, 4 december 2019 (pdf, 89 kB)
Nieuwsbrief windturbines Duiven, 30 september 2019 (pdf, 240 kB)
Nieuwsbrief windenergie Duiven 22 augustus 2019 (pdf, 6.5 MB)
Nieuwsbrief windenergie Duiven 21 mei 2019

Onderzoeken

Effect extra pluimdaling op de luchtkwaliteit rond AVR Duiven
Effect windmolens op verspreiding emissies bij CO2-afvang AVR Duiven, augustus 2019 (pdf, 311 kB)
Antwoorden Witteveen + Bos op vragen dorpsraad en werkgroep Lathum over emissieverspreiding AVR, juni 2019 (pdf, 1.1 MB)
Effect windturbines Duiven op emissieverspreiding AVR: tweede onderzoek, maart 2019
Effect windturbines Duiven op emissieverspreiding AVR: eerste onderzoek, februari 2017 (pdf, 2.6 MB)

Presentaties

GGD Presentatie windmolens - politieke avond, 3 september 19
Presentatie Riverparc, 9 april 2019 (pdf, 1.9 MB)
Presentatie gemeenteraad Duiven, 12 maart 2019 (pdf, 487 kB)
Presentatie Witteveen en Bos ,11 maart 2019 (pdf, 603 kB)
Presentatie infoavond Duiven, 31 mei 2018 (pdf, 570 kB)
Presentatie bewonersavond Duiven, 29 september 2016 (pdf, 621 kB)

Participatieplan

Participatieplan, 30-07-2019 (pdf, 751 kB)

Verslagen Omgevingsadviesraad

Verslag OAR 11 juni 2020 (pdf, 217 kB)
Verslag OAR 23 april 2020 (pdf, 83 kB)
Verslag OAR 18 februari 2020
Verslag OAR 19 november 2019 (pdf, 139 kB)
Verslag OAR 26 september 2019
Verslag OAR 22 juli 2019 (pdf, 144 kB)

Besluiten algemeen bestuur Waterschap Rijn en IJssel

Besluit AB, oprichten van een energie holding BV en twee windenergie BV's, 12 maart 2019 (pdf, 522 kB)
Besluit AB, uitvoeringsstrategie energieneutraliteit, ontwikkeling windenergielocaties, 4 juli 2017 (pdf, 268 kB)
Besluit AB, uitvoeringsstrategie energieneutraliteit, 14 maart 2017

Contact

Heeft u vragen over windenergie in het algemeen of over één van de potentiële locaties? Of wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief? Neem dan contact op met Peter Brokke (omgevingsmanager), p.brokke@wrij.nl, 0314-369574 of Sjoukje Rikkerink (omgevingsmanager), s.rikkerink, 0314-369331.