Duiven

Gepubliceerd op 31 maart 2021

Windturbines Duiven

Waterschap Rijn en IJssel gaat twee windturbines bouwen op het terrein van de rioolwaterzuivering op bedrijventerrein InnoFase in Duiven. De turbines zijn onderdeel van een mix aan energiebronnen (biogas, zon, wind) waarmee het waterschap de eigen energiebehoefte op een duurzame manier wil gaan opwekken. In 2025 wil  het waterschap energieneutraal zijn.

Nieuwsbrief windturbines Duiven - november 2021

Documenten

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief windturbines Duiven - november 2021

Nieuwsbrief 9 december Raad van state geeft groen licht windturbines Duiven (pdf, 92 kB)

Nieuwsbrief windenergie Duiven, 30 juni 2020 (pdf, 265 kB)
Nieuwsbrief windturbines Duiven, 4 december 2019 (pdf, 89 kB)
Nieuwsbrief windturbines Duiven, 30 september 2019 (pdf, 240 kB)
Nieuwsbrief windenergie Duiven 22 augustus 2019 (pdf, 6.5 MB)
Nieuwsbrief windenergie Duiven 21 mei 2019

Onderzoeken

Effect extra pluimdaling op de luchtkwaliteit rond AVR Duiven
Effect windmolens op verspreiding emissies bij CO2-afvang AVR Duiven, augustus 2019 (pdf, 311 kB)
Antwoorden Witteveen + Bos op vragen dorpsraad en werkgroep Lathum over emissieverspreiding AVR, juni 2019 (pdf, 1.1 MB)
Effect windturbines Duiven op emissieverspreiding AVR: tweede onderzoek, maart 2019
Effect windturbines Duiven op emissieverspreiding AVR: eerste onderzoek, februari 2017 (pdf, 2.6 MB)

Presentaties

GGD Presentatie windmolens - politieke avond, 3 september 19
Presentatie Riverparc, 9 april 2019 (pdf, 1.9 MB)
Presentatie gemeenteraad Duiven, 12 maart 2019 (pdf, 487 kB)
Presentatie Witteveen en Bos ,11 maart 2019 (pdf, 603 kB)
Presentatie infoavond Duiven, 31 mei 2018 (pdf, 570 kB)
Presentatie bewonersavond Duiven, 29 september 2016 (pdf, 621 kB)

Participatieplan

Participatieplan, 30-07-2019 (pdf, 751 kB)

Verslagen Omgevingsadviesraad

Verslag OAR 5 april 2022 (pdf, 185 kB)

Verslag OAR 26 januari 2022 (pdf, 175 kB)

Verslag OAR 30 november 2020
Verslag OAR 26 oktober 2020
Verslag OAR 7 juli 2020 (pdf, 112 kB)
Verslag OAR 11 juni 2020 (pdf, 217 kB)
Verslag OAR 23 april 2020 (pdf, 83 kB)
Verslag OAR 18 februari 2020
Verslag OAR 19 november 2019 (pdf, 139 kB)
Verslag OAR 26 september 2019
Verslag OAR 22 juli 2019 (pdf, 144 kB)

Besluiten algemeen bestuur Waterschap Rijn en IJssel

Besluit AB, oprichten van een energie holding BV en twee windenergie BV's, 12 maart 2019 (pdf, 522 kB)
Besluit AB, uitvoeringsstrategie energieneutraliteit, ontwikkeling windenergielocaties, 4 juli 2017 (pdf, 268 kB)
Besluit AB, uitvoeringsstrategie energieneutraliteit, 14 maart 2017

Contact

Heeft u vragen over windenergie in het algemeen of over één van de potentiële locaties? Of wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief? Neem dan contact op met Sjoukje Rikkerink (omgevingsmanager), s.rikkerink@wrij. (Waterschap Rijn en IJssel)nl, 06-13442537