Duiven

Gepubliceerd op 19 september 2019

Windmolens Duiven

Waterschap Rijn en IJssel wil twee windturbines bouwen op het terrein van de rioolwaterzuivering op bedrijventerrein InnoFase in Duiven. De turbines zijn onderdeel van een mix aan energiebronnen (biogas, zon, wind) waarmee het waterschap de eigen energiebehoefte op een duurzame manier wil gaan opwekken.

Een meerderheid van de gemeenteraad van Duiven heeft definitief ingestemd met de bouw van twee windturbines op het terrein van de rioolwaterzuivering in Duiven. Het college van B&W heeft daarom inmiddels een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van de turbines. Daarmee is een belangrijke stap gezet in ons streven om in 2025 alle energie die we verbruiken zelf duurzaam op te wekken en mee te helpen aan het tegengaan van klimaatverandering.

De omgevingsvergunning en bijbehorende stukken liggen tot en met 13 november ter inzage in het gemeentehuis in Duiven. U kunt het ook digitaal inzien.

Nieuwsbrief windturbines Duiven 30-09-2019 (pdf, 240 kB)

Contact

Heeft u vragen over windenergie in het algemeen of over één van de potentiële locaties? Of wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief? Neem dan contact op met Peter Brokke (omgevingsmanager), p.brokke@wrij.nl, 0314-369574 of Sjoukje Rikkerink (omgevingsmanager), s.rikkerink, 0314-369331.