Duiven

Gepubliceerd op 2 juli 2019

Windmolens Duiven

Het waterschap is voornemens om op het terrein van de rioolwaterzuivering in Duiven (Roelofshoeveweg) twee windturbines te bouwen.

Sinds de eerste verkennende studie onderhoudt het waterschap contact met de omgeving en de direct omwonenden in het bijzonder. Ook met de werkgroep Lathum en dorpsraad Lathum worden onder andere de plannen en de zorgen/behoeftes vanuit de omgeving besproken.

De second opinion naar de eventuele effecten van een windmolen op de verspreiding van de rookpluim van de naastgelegen AVR is afgerond. Het onderzoek kunt u in het onderstaande kader onder documenten downloaden.

Ter inzage legging

Op 5 juni heeft de gemeenteraad van Duiven een ontwerp Verklaring van geen Bedenkingen afgegeven. Naar aanleiding hiervan liggen alle gecoördineerde besluiten inclusief alle bijbehorende stukken ter inzage van donderdag 13 juni tot en met woensdag 24 juli 2019.

Op de website van Overheid.nl kunt u de documenten downloaden en wordt de verdere procedure toegelicht.

Contact

Heeft u vragen over windenergie in het algemeen of over één van de potentiële locaties? Of wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief? Neem dan contact op met Peter Brokke, p.brokke@wrij.nl of 0314-369574.